Zemanův pasažér Chalupa - expert na životní prostředí

V delegaci prezidenta Zemana se objevil i bývalý místopředseda ODS Tomáš Chalupa. Ten se po svém neúspěšném tažení vysokou politikou zaměřil na podnikání. Spolu se svým poradcem Linkem, kterému vyplatil svého času 880 tisíc korun odměn za poradenství a se kterým nyní založil konzultační firmu Strategy One. "Naše společnost si bere za cíl být nikoliv lobbistickou, ale konzultační firmou poskytující výhradně privátním klientům své služby v oblasti například energetické politiky, úspor energie, nových technologií nebo politik životního prostředí," popsal Chalupa letos v srpnu pro Hospodářské noviny, co nyní dělá.

Při pohledu na složení šedesátičlenné delegace, kterou pomáhal dávat dohromady Svaz průmyslu a dopravy, je obdivuhodné, že v tak velké konkurenci obstáli hned 2 její zástupci. Firmy, jejíž webové stránky jsou stále ve výstavbě a  má nulovou „čínskou“ zkušenost, alespoň soudě dle délky její existence. Samozřejmě, psáno s velkou mírou nadsázky: jak Chalupa, tak hlavně Linke, jsou zkušení političtí matadoři s pečlivě udržovanými kontakty. Vůbec přitom nevadí, že Chalupa (a Linke jako šéfporadce) dokázali MŽP téměř zničit a nezapomněli přitom úřadu pořádně pouštět žilou. Není od věci si některá fakta zopakovat. 

Začněme od konce: nálezem NKÚ ze srpna 2013 (kontrolní akce č. 12/32). V případě MŽP se jednalo o prověrku nakládání se 44 318 090,06 Kč v letech 2011-12 (tedy v době Chalupova ministrování).  Výsledky kontroly: Na jedné straně na MŽP meziročně poklesly výdaje na úhradu odborné literatury a tisku o 34 %, hlavně v důsledku zrušení odborné knihovny na MŽP. Proti takovému kroku vznikla na MŽP dokonce petice zaměstnanců - uprostřed vyhazovů a cílených personálních změn jev neobvyklý. Petice především zdůrazňovala, že odborná knihovna a přístup k zahraniční literatuře, kterou dobře zásobená knihovna MŽP disponovala, je pro kvalitní práci úředníků zcela nepostradatelná. Petenti ovšem nepočítali s tím, že politika rezortu směřuje jinam. V žargonu Chalupy a ODS se jednalo o „odpolitizování“ MŽP. Ve skutečnosti se jednalo o likvidaci odborných kapacit, které si MŽP za dvě dekády vybudovalo a jejich náhradu konzultačními firmami a poradci.  Tomu také odpovídají další závěry NKÚ: mezi roky 2010 a 2012 zvýšilo MŽP náklady na konzultační, poradenské a právní služby o 20 822 674 Kč, což představovalo vzhledem k roku 2010 nárůst o 91 %.  

A co tedy po Chalupovi na MŽP zbylo? Ve stručnosti asi toto (v závorce odpovědní poradci): 

  • katastrofální situace v NP Šumava a hrůzné dědictví Chalupou vybraných ředitelů Stráského a Mánka (poradkyně J. Blažíčková, ODS Praha 6, 740 000 Kč v r. 2012)

  • návrh plánu odpadového hospodářství ČR na léta 2013-2022, který počítal s výstavbou 14 dalších spaloven (poradce V. Žák, 888 000 Kč v r. 2012)

  • katastrofická správa čerpání finančních prostředků z OPŽP – na konci Chalupovy „kariéry“ hrozilo, že ČR bude do Bruselu muset vrátit až 19 mld. Kč (Lenka Rovná, 500 000 Kč v r. 2012, Jan Podhráský, 80 000 Kč v r. 2012)

  • vyhlášení války nestátním neziskovým organizacím (NNO) – nejen v rovině rétorické a komunikační, ale hlavně v oblasti finančních dotací pro neziskovky (J. Fištejn, 260 000 Kč v r. 2012, M. Odarčenko, 312 000 Kč v r. 2012)

  • ignorování mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany přírody a krajiny i v dalších oblastech, včetně umrtvení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj (M. Bukolský, 620 000 Kč v r. 2012

Vzhledem k názorům současného prezidenta na ochranu životního prostředí je to patrně ideální kvalifikace do podnikatelské mise.

Převzato z blogu Milana Šimoníka.

Pzn.: Pan Chalupa ohrozil pitnou vodu pro 1,5 mil občanů ČR v kauze břidličných plynů. Viz. břidlicové souvislosti.

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články