ČT: Zakázat těžbu břidlicového plynu?

10. prosince 2015 Česká televize na svém ve Studiu 6 v ranních hodinách odvysílala malou debatu o tom, zda zakázat či nezakázat těžbu břidlicového plynu na území ČR. Diskuze se zúčastnili poslanec Jan Birke z Hospodářského výboru sněmovny a poslanec Robin Böhnisch, šéf Výboru pro životní prostředí, kteří předložili návrh novelizace horního zákona měrem k zakázání dvou nejnebezpečnějších nekonvenčních metod průzkumu a těžby ropných uhlovodíků - hydraulického štěpení břidlic a podzemního zplyňování uhlí. K nim se ještě připojil profesor Vladimír Slivka z hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.

Jak upozorňuje Koalice STOP HF, Slivka ukázal nedostatek znalostí a zmínil několik vyvrácených argumentů:

1. „průzkum a těžbu je nutno odlišit..“ a tudíž se snažil naznačit, že průzkum nepřináší nebezpečí. Vyjádření Koalice STOP HF: Není možné, že by pan profesor nevěděl, že průzkum metodou HF je zakončen ostrou těžbou včetně užití toxických, někdy rakovinotvorných a jindy hormonální systém porušujících chemikálií. I při průzkumu se na povrch často dostávají i radioaktivní látky a vzniká tak nečistitelný a navíc radioaktivní odpad. Ohrožení vody je tedy i v průzkumné fázi užití metody HF vysoce pravděpodobné jakkoli je pravdou, že při průmyslové těžbě je kontaminace vod horší (a nevyhnutelná, jak jasně ukázaly zkušenosti z USA). Sdělení pana profesora je tedy záměrně zkreslující. 

2. „objem chemikálií není vysoký“. Vyjádření Koalice STOP HF: Tento matoucí argument používal již před 3 roky pan Benada, později zástupce britské Quadrilly, která měla zájem těžit břidlice na Valašsku. Pravdou je, že na jedinou operaci HF v USA spotřebují v průměru 70 t chemikálií s výše uvedenými vlastnostmi. Zpětnou „vodu“ (back flow) se podaří dostat na povrch z 20 – 80% původního objemu směsi, která se pod tlakem vstřikuje do podzemí. Znamená to, že i při průzkumu, po jediném vrtu (sic!), zůstanou v zemi desítky tun nebezpečného odpadu navždy! Navíc na průzkum nikdy nestačí udělat jeden vrt, ale vrtů několik a vrtají se až 3 km dlouhé horizontální vrty, někdy se průzkum dělá jen z vertikálního vrtu. Sdělení pana profesora je opět zlehčující, matoucí a zřejmě má cíleně navodit v divákovi dojem, že metoda je bezpečná a zpřísnění legislativy bezpředmětné.

3. „když to přeženu, podzemní vody se vyskytují do max. 100 m“. Těžba probíhá v hloubce několika km.“ Vyjádření Koalice STOP HF: Pan profesor se svým sdělením patrně snažil uklidnit věřejnost, že oblast těžby plynu, která je hlouběji, nemůže kontaminovat výše uložené vrstvy s vodou. Je však opakovaně prokázáno, na základě zkušeností nejen z USA, že vrty specielně při HF jsou tka extrémně namáhány, že často netěsní již od počátku a dokonce chemikálie i plyn unikají až na povrch po vnějším povrchu tělesa vrtu! Takže i při průzkumu hrozí nejen kontaminace podzemní vody a dokonce ovzduší, ale hrozí i postupné narušení těsnosti horninových zvodnělých vrstev, jejich propojení a ve finále i ztráta podzemní vody. Při těžbě je tato situace jistotou! Co se týče hloubek, ve kterých se v ČR vyskytuje podzemní voda: těžaři měli zájem o průzkum na Berounsku či Náchodsku, Broumovsku. Na Berounsku, se podzemní voda nachází do 600 m, a nelze vyloučit, že v jeskynních systémech i více. Na Náchodsku a Broumovsku se podzemní zdroje vody nachází do 600 m hloubky. Ojediněle i do 1,5 km hloubky!! Břidlicový plyn se i v USA netěží, jak pan profesor uvádí, ale např. v jedné z nejvýznamnějších oblastí, Marcellus Shale, se těží plyn z břidlic v hloubce i jen 600 m. I v USA dosahují zvodnělé vrstvy do 600 m. I proto je zde tolik havárií na podzemních vodách vlivem užití metody HF. Pan profesor vykazuje neuvěřitelnou neznalost problematiky nebo záměrně mlží.

4. „průzkum je potřeba, mohl by nám vyjasnit, zda máme rentabilní ložisko břidlicového plynu (BP) nebo ne.“ Vyjádření Koalice STOP HF: Předně ČR je jedno z nejvíce geologicky prozkoumaných míst na světě. Takže už jen proto každý průměrný geolog ví, že máme skoro všechny typy surovin, ale jejich zásoby jsou minimální. Ze stávajích průzkumů a rešerší je možno odvodit, že zásoby BP jsou bezvýznamné. Takže nepotřebujeme vědět, jak bezvýznamní jsou. I kdyby nebyly, riziko kontaminace podzemních i povrchových vod při těžbě je jistotou. Ochrana vod je významnější věřejný zájem, než jakákoli jiná soukromá aktivita o zbytečném průzkumu metodami HF ani nemluvě. Proč tedy něco zkoumat zkoumat, pokud to nebudeme chtít těžit? Nebo snad budeme změkčovat vodní zákon, jako v USA, aby byla možno HF použít? Jwe vědecky dokázano, že HF je tak extrémně nebezpečná metoda, že ji potřebujeme zakázat celoplošně a to novelizací horního zákona (nejde však o zákaz užití HF u stávajících konvenčních průzkumných území např. na Jižní Moravě – MND), protože máme v současnosti legislativní mezeru, která, pokud by se spojila s korupcí či selháním státní správy, jako se to stalo v minulosti, umožní stávající legisaltivu prolomit.

5. „zakazovat metodu HF je zbytečné. To bychom nakonec mohli zakazovat těžbu kamene apod, protože i tyto aktivity vedou k poškožení životního prostředí“. Vyjádření Koalice STOP HF: Pokud vysokoškolský profesor srovná jako obdobnou těžbu kameniva a těžbu HF, pak by měl vrátit diplom.

Koalice STOP HF plně pozměňovací návrhy zákona podporuje a poukazuje na fakt, že přes 80 tisíc lidí, kteří podepsali petici, si přeje, aby sněmovna přijala změnu legislativy na celoplošný zákaz těžby břidlic v České republice. 

Zdroj: STOP HF

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články